ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ที่ดีต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ที่ดีต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ที่ดีต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

ไม่ว่าคุณจะเป็นหน่วยงานรัฐ หรือ เอกชน หากจำเป็นต้องออก ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ให้กับผู้ที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ ทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ รวมถึง ผู้ที่ชนะการแข่งขันด้านกีฬา หรือ ชนะการแข่งขันด้านวิชาการต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องจัดทำประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ทางหน่วยงานได้จัดตั้งไว้ ซึ่ง ประกาศนียบัตร ดังกล่าวสามารถมอบได้ในหลากหลายโอกาส โดยจะขึ้นอยู่กับหน่วยงาน และ องค์กรต่าง ๆ จะนำประกาศนียบัตรไปใช้ในโอกาสไหน นอกจากนี้ประกาศนียบัตรยังสามารถใช้เป็นหลักฐานรับรองการสมัครเข้าศึกษา และ สมัครเข้าทำงานได้ เพื่อให้ทางองค์กรต่าง ๆ ตรวจสอบแล้วมั่นใจได้ว่า บุคคลนั้น ๆ ได้มีประสบการณ์ และ ผ่านการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ มาจริง

รู้เช่นนี้แล้ว หากคุณเป็นหน่วยงาน หรือ องค์กรที่ต้องการที่จะสั่งทำประกาศนียบัตร คงจะอยากแล้วว่า ประกาศนียบัตร ที่ดีต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้า ตามไปดูพร้อมกัน!!!

 

ประกาศนียบัตร ควรใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้าง?

ประกาศนียบัตร ควรใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้าง?

 

ชื่อองค์กรที่ออก ประกาศนียบัตร

สิ่งแรกที่เราควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เลยก็คือ ชื่อหน่วยงาน หรือ องค์กรที่ออกประกาศนียบัตร เนื่องจากชื่อหน่วยงานจะเป็นตัวรับรองและยืนยันให้กับบุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรได้ว่า ผ่านการรับรองจากหน่วยงานใด เป็นหน่วยงานทางด้านไหน ทำให้ผู้ที่เห็นประกาศนียบัตรทราบว่า ชื่อหน่วยงานที่บุคคลนั้น ๆ ได้ประกาศนียบัตรมา เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ในด้านใด ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อ่าน ประกาศนียบัตร ทราบว่าบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่บนประกาศนียบัตรได้ผ่านการฝึกอบรมในด้านใดมาบ้าง และ มีประสบการณ์ในด้านใดติดตัวมาบ้าง

 

ชื่อผู้ที่ได้รับ ประกาศนียบัตร

และสิ่งต่อมาที่นับว่าขาดไม่ได้เลยก็คือ ชื่อของผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตร เพราะหากขาดชื่อของผู้รับไป จะทราบได้อย่างไรว่า บุคคลนั้น ๆ คือบุคคลใดกันแน่ ในทางกลับกันหากมีชื่อปรากฏบนเกียรติบัตรแล้ว แต่กลับสะกดผิดชื่อและนามสกุลไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เกิดปัญหากับผู้ที่ได้ประกาศนียบัตร ดังนั้นทางหน่วยงานควรตรวจสอบความถูกต้องในการสะกดชื่อและนามสกุลของผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะทำการสั่งพิมพ์ และนอกจากนี้หากได้ทำการแจกประกาศนียบัตรให้กับบุคคลที่มีคุณสมบัติพร้อม แต่ชื่อบนประกาศนียบัตรกลับไม่ตรงกับชื่อผู้ที่ได้รับ ก็อาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายตามมาภายหลังได้ ดังนั้นทางหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ควรที่จะตรวจสอบลำดับการมอบประกาศนียบัตรให้ดีก่อนที่จะทำการมอบจริง เพื่อลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

 

เหตุผลที่ได้รับ ประกาศนียบัตร

ข้อมูลต่อมาที่ทุกคนต่างให้ความสนใจและให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าชื่อองค์กร ก็คือ เหตุผลที่ได้รับประกาศนียบัตร นั่นเอง เพราะเหตุผลที่ปรากฏอยู่บน ประกาศนียบัตร จะเป็นหลักฐานรับรอง และ ยืนยันให้กับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรได้ว่า บุคคลนั้น ๆ ได้ผ่านการเข้ารับการศึกษาจากสถาบันใด ได้จบการศึกษาจากที่ใด และได้ผ่านการเข้าร่วมโครงการทางด้านใดมาบ้าง ซึ่งนอกจากนี้ยังรวมถึงการเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งการชนะการแข่งขันทางด้านกีฬา และ การชนะแข่งขันทางด้านวิชาการ ล้วนแล้วแต่ต้องระบุลงใน ประกาศนียบัตร ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนที่ได้อ่านประกาศนียบัตรเข้าใจตรงกัน

 

ลายเซ็นรับรองบน ประกาศนียบัตร

หากพูดถึง ลายเซ็นรับรองบนประกาศนียบัตร บุคคลที่เป็นคนเซ็นรับรองต้องมีสิทธิ์เป็นหัวหน้าฝ่าย หรือ เป็นผู้อำนวยการ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ และทำให้เป็นการรับรองที่มีน้ำหนักมากขึ้น ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีส่วนดูแล และ เกี่ยวข้องกับโครงการในครั้งนั้น ๆ 1-2 คน เป็นผู้ทำการเซ็นชื่อรับรองว่า บุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่บน ประกาศนียบัตร มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวบนประกาศนียบัตรจริง เพื่อให้แน่ใจว่าประกาศนียบัตรไม่ได้ถูกปลอมแปลง หรือ ถูกแก้ไขแต่อย่างใด

 

วัน/เดือน/ปีที่ออก ประกาศนียบัตร

มาถึงข้อมูลส่วนสุดท้ายอย่าง วัน/เดือน/ปีที่ออกประกาศนียบัตร โดยปกติแล้ว วัน/เดือน/ปีที่ออกประกาศนียบัตร จะอยู่บรรทัดถัดจาก เหตุผลที่ออกประกาศนียบัตร เพื่อที่ให้ผู้ที่อ่าน ประกาศนียบัตร สังเกตเห็นวัน/เดือน/ปีที่ออกประกาศนียบัตรชัดเจน ว่าผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรได้รับประกาศนียบัตรใบนั้น ๆ ในช่วงปีใด

 

สรุป

ไม่ว่าจะเป็นประกาศนียบัตรรับรองแบบใด ทั้งประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ หรือ ประกาศนียบัตรการแข่งขันกีฬา ก็ล้วนแล้วแต่ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับและได้อ่านประกาศนียบัตรเข้าใจตรงกันว่า วัตถุประสงค์ใดที่ทำให้บุคคลนั้น ๆ ได้รับประกาศนียบัตร โดยทางหน่วยงานและองค์กรที่ออกประกาศนียบัตรควรที่จะตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเสียก่อนว่า ข้อมูลที่ใส่ลงในประกาศนียบัตรนั้นมีถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง

 

หากต้องการพิมพ์ ประกาศนียบัตร ให้ได้มาตรฐาน สีคมชัด เสร็จตรงเวลา

ต้องเลือกใช้บริการจาก Europrinting

เพราะเราเชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซ็ท พร้อมกับประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ที่จะคอยดูแล แนะนำ และมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้กับทางลูกค้าผ่านงานที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเสร็จตรงเวลา  อีกทั้งเรายังใส่ใจทุกรายละเอียดในทุก ๆ ขั้นตอน โดยจะมีการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างเข้มงวดก่อนที่จะส่งงานให้กับลูกค้า ซึ่งทางลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่ออกมาจะได้มาตรฐานและตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยไม่ว่า ประกาศนียบัตร จะมีการออกแบบและจัดวางทั้งลวดลาย สี รูปทรง หรือข้อความตัวอักษร มาในรูปแบบไหน ทางเรารับรองว่างานที่ได้ออกมานั้นจะตรงกับแบบที่ท่านต้องการแน่นอน

”เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ พร้อมที่จะดูแล แนะนำ และมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้กับทุกคน”

 

สามารถติดต่อสอบถาม Euro printing ทางช่องทางอื่นได้ที่
Facebook : Euro printing

Instagram : Euro.printing

Line : @Europrinting

Call : 065-359-3959

ติดต่อเรา