Proof  ทางเลือกการปรู๊ฟก่อนพิมพ์จริง

ท่านสามารถเลือกบริการปรู๊ฟได้หลายวิธีที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบงานออกแบบก่อนสั่งพิมพ์ ท่านสามารถเลือกให้ส่งงานปรู๊ฟที่ปลายทาง 
ทางไปรษณีย์ หรือหากท่านต้องการปรู๊ฟผ่านทางอินเทอร์เนต ท่านสามารถเลือกปรู๊ฟที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย 
 
        ในงานผลิตสิ่งพิมพ์จะได้รับการยีนยันสั่งพิมพ์จากท่านก่อนทุกครั้ง ก่อนผลิตงานจริงทุกครั้ง

 วิธีปรู๊ฟ 

1. PDF ปรู๊ฟ  

        สามารถปรู๊ฟผ่านไฟล์ PDF ซึ่งเป็นไฟล์มาตรฐานที่สามารถเปิดดู และพิมพ์ออกมาตรวจสอบได้ผลลัพธ์เหมือนกันจากคอมพิวเตอร์ถูกต้องทำให้ท่านมั่นใจได้ในรูปแบบ Artwork มากขึ้น ซึ่งไฟล์ PDF สามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader 5.0 ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี สามารถ download ได้ฟรีที่ เว็บไซต์ www.adobe.com 

 

2. JPEG ปรู๊ฟ  

        สำหรับความสะดวกรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล Artwork ด้วยฟอร์แมต JPEG จะง่ายและสะดวกในการเปิดดูได้ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ง่ายขึ้นใช้ในการตรวจสอบภาพตัวหนังสือ พิสูจน์อักษร
 
 

3. ปรู๊ฟ ดิจิตอล 

        ปรู๊ฟดิจิตอล จะทำให้ท่านเห็นภาพงานที่ใกล้เคียงของจริงก่อนตัดสินใจสั่งพิมพ์หรือแก้ไขในตัวงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูรูปแบบและแนวทางสีของงานเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงสีพิมพ์จากงานจริง ซึ่งอาจแตกต่างไปได้เล็กน้อย ขั้นตอนนี้สามารถแก้ไฟล์ได้ก่อนออกเพลทพิมพ์ 


 
4. ปรู๊ฟ เพลทออฟเซท – ปรู๊ฟจริง สำหรับท่านที่สั่งพิมพ์งาน

        สำหรับงาน ออฟเซท ถ้าคุณต้องการงานปรู๊ฟที่เหมือนงานจริง เรามีบริการ เพลทปรู๊ฟ เพื่อความถูกต้องกับงานจริงที่จะออกมา ซึ่งคุณก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจสิ่งพิมพ์ และสั่งเพิ่มเติมสีเข้มขึ้นหรืออ่อนลงหรือสั่งเปลี่ยนแปลงสีได้อีกเล็กน้อยเป็นการปรู๊ฟงานจากต้นฉบับเพลทที่ใช้พิมพ์งานจริง เป็นขั้นตอนปรู๊ฟสุดท้ายก่อนพิมพ์งานจริง


หมายเหตุ :  
  • ค่าปรู๊ฟสีจากเพลทจะรวมค่าใช้จ่ายอยู่ในงานพิมพ์แล้ว
  • การปรู๊ฟจากข้อ 1 - 3 เป็นเพียงการแสดงงานเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่ใช่งานที่พิมพ์ออกมาจริง สีนั้นอาจแตกต่างไปเล็กน้อย

บริษัท  ยูโร การพิมพ์ จำกัด

157/1  ซ.เอกชัย 132  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอนเหนือ  เขตบางบอน   กรุงเทพฯ  10150

โทร. 02-100-6498  แฟกซ์. 02-405-2997

Email : Euro.printing@gmail.com,Somyos47@yahoo.com

Copyright 2015 © europrinting.co.th All rights reserved.

 
   โบโซ่   โซล่าเซลล์  
เว็บสำเร็จรูป
×