ขนาดกระดาษ A

A0 = 841 x 1189 มม.

33.11 x 46.81 นิ้ว

A1 = 594 841 มม.

23.39 x 33.11 นิ้ว

A2 = 420 x  594 มม.

16.54 x 23.39 นิ้ว

A3 = 297 x  420 มม.

11.69 x 16.54 นิ้ว

A4 = 210 x  297 มม.

8.27 x 11.69 นิ้ว

A5  = 148 x  210 มม.

5.83 x  8.27 นิ้ว

A6  = 105 x  148 มม.

4.13 5.83 นิ้ว

A7  =  74 x  105 มม.

2.91 x  4.13 นิ้ว

A8  =  52 x   74 มม.

2.05 x  2.91 นิ้ว

A9  =  37 x   52 มม.

1.46 x  2.05 นิ้ว

A10 =  26 x   37 มม.

1.02 1.46 นิ้ว

ขนาดกระดาษ B

B0  = 1000 x 1414 มม.

39.37 x 55.67 นิ้ว

B1  = 707  x 1000 มม.

27.83 x 39.37 นิ้ว

B2  = 500  x   707 มม.

19.69 x 27.83 นิ้ว

B3  = 353  x   500 มม

13.90 x 19.69 นิ้ว

B4  = 250  x   353 มม.

9.84 x 13.90 นิ้ว

B5  = 176  x   250 มม. 

6.93 x  9.84 นิ้ว

B6  = 125  x   176 มม.

4.92 x  6.93 นิ้ว

B7  =  88  x   125 มม.

3.46 x  4.92 นิ้ว

B8  =  62  x    88 มม.

2.44 x  3.46 นิ้ว

B9  =  44  x    62 มม.

1.73 x  2.44 นิ้ว

B10 =  31  x    44 มม. 

1.22 x  1.73 นิ้ว

ขนาดกระดาษ C

C0  = 917 x 1297 มม.

36.10 x 51.06 นิ้ว 

C1  = 648  x  917 มม.

25.51 x 36.10 นิ้ว

C2  = 458  x  648 มม.

18.03 x 25.51 นิ้ว

C3  = 324  x  458 มม.

12.76 x 18.03 นิ้ว

C4  = 229  x  324 มม.

9.02 x 12.76 นิ้ว

C5  = 162  x  229 มม. 

6.38 x  9.02 นิ้ว

C6  = 114  x  162 มม.

4.49 x  6.38 นิ้ว

C7  =  81  x  114 มม.

3.19 x  4.49 นิ้ว

C8  =  57  x   81 มม.

2.24 x  3.19 นิ้ว

C9  =  40  x   57 มม.

1.57 x  2.24 นิ้ว

C10 =  28  x  40  มม. 

1.10 x  1.57 นิ้ว

บริษัท  ยูโร การพิมพ์ จำกัด

157/1  ซ.เอกชัย 132  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอนเหนือ  เขตบางบอน   กรุงเทพฯ  10150

โทร. 02-100-6498  แฟกซ์. 02-405-2997

Email : Euro.printing@gmail.com,Somyos47@yahoo.com

Copyright 2015 © europrinting.co.th All rights reserved.

 
   โบโซ่   โซล่าเซลล์  
เว็บสำเร็จรูป
×